เกี่ยวกับโครงการ

เกี่ยวกับโครงการ

แนวคิดของโครงการ เพื่อนช่วยเพื่อน

จากโมเดลธุรกิจเพื่อสังคมสู่การดำเนินธุรกิจด้วยคำว่า "ให้"

การดำเนินธุรกิจเมื่อมีกำไรแล้วจะนำมาจัดสรรปันส่วนเพื่อช่วยให้สังคมมีการเจริญเติบโต
โดยช่วยเหลือธุรกิจ SMEs ให้มีช่องทางกระจายสินค้า บริหารการเงิน บริหารทรัพยากรบุคคล
ด้วยการเปิดช่องทางให้ SMEs ได้เข้าถึงเทคโนโลยีด้าน Enterprise Software โดยการให้ใช้ฟรี 2 ปี
เพื่อลดค่าใช้จ่ายและการลงทุนของ SMEs ในระยะเริ่มต้นดำเนินธุรกิจ

เริ่มต้นกับเพื่อนๆ

การเริ่มต้นธุรกิจ SMEs หลายๆครั้งที่เราพบว่ามีแนวคิดวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจที่น่าสนใจ แต่ในบางครั้งการขาดองค์ความรู้ พื้นฐาน ประสบการณ์ และวิธีบริหารจัดการที่ดี ทำให้หลายธุรกิจต้องล้มหายตายจากไป "เพื่อนช่วยเพื่อน" จะคอยให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนสิ่งต่างๆ เหล่านี้ให้ เพราะเราเชื่อว่ารากฐานของธุรกิจที่ดีมักส่งผลความสำเร็จให้กับสังคมอย่างแท้จริง

ให้เพื่อนช่วยลดต้นทุน

ต้นทุนหลายๆอย่าง ที่ต้องลงทุนให้กับการก่อตั้งและการพัฒนาธุรกิจ SMEs มีมูลค่ามหาศาล จะเป็นอย่างไรถ้ามีการสนับสนุนการลงทุนเหล่านั้นด้วยค่าใช้จ่ายอันน้อยนิด "เพื่อนช่วยเพื่อน" ระดมธุรกิจอาสาที่ต้องการแบ่งปันองค์ความรู้ และเครื่องมือเหล่านั้นให้ธุรกิจ SMEs ฟรี จนสามารถตั้งตัวได้

เติบโต

เมื่อ SMEs เติบโตแล้ว ก็จะเกิดการจ้างงาน การสร้างอาชีพขึ้นเป็นจำนวนมาก "เพื่อนช่วยเพื่อน" จะยังยืนเคียงข้าง SMEs ที่ค่อยผลักดันและสนับสนุนวิสัยทัศน์ของแต่ละธุรกิจให้โลดแล่นทั้งภายในประเทศ และระดับสากล เราจะจับมือและพัฒนาไปพร้อมกัน ด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

แบ่งปัน

เมื่อเราประสบความสำเร็จ เราจะแบ่งปันสิ่งที่ได้กระทำมาโดยการกระจายองค์ความรู้สู่สังคม การจ้างการการสร้างอาชีพ การเป็นรากฐานให้กับธุรกิจใหม่ๆ และเป็น "เพื่อนช่วยเพื่อน" ที่คอยดูแลการเติบโตของ SMEs อย่างมีศักยภาพในรุ่นต่อๆ ไป

เราเชื่อว่าความเป็น "เพื่อน" จะนำมาซึ่งการ "เปลี่ยนแปลง"

จาก...การค้ามุ่งสู่กำไรสูงสุด
สู่...ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)
จาก...การสังคมตัวใครตัวมัน
สู่...สังคมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
จาก...การหารายได้ให้เจ้าของ
สู่...การร่วมแรงและแบ่งปัน
จาก...การเดินทางสู่เมืองหลวงเพื่อหางาน
สู่...การทำงานในบ้านเกิด
จาก...ความแออัดในเมืองหลวง
สู่...การกระจายความเจริญ
จาก...ความเป็นเมือง
สู่...การทำงานในชนบท
จาก...กระจุกตัวของรายได้
สู่...การกระจายรายได้ให้คนขาดโอกาส
จาก...งานดีๆมีในกรุงเทพ
สู่...สร้างแหล่งงานดีๆให้คนต่างจังหวัด
จาก...ชุมชนอ่อนแอ
สู่...ชุมชนเข้มแข็ง
จาก...ชีวิตรุ่มร้อนเป็นทุกข์
สู่...ชีวิตร่มเย็นเป็นสุข
จาก...การค้ามุ่งสู่กำไรสูงสุด
สู่...ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)
จาก...การสังคมตัวใครตัวมัน
สู่...สังคมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
จาก...การหารายได้ให้เจ้าของ
สู่...การร่วมแรงและแบ่งปัน
จาก...การเดินทางสู่เมืองหลวงเพื่อหางาน
สู่...การทำงานในบ้านเกิด
จาก...ความแออัดในเมืองหลวง
สู่...การกระจายความเจริญ
จาก...ความเป็นเมือง
สู่...การทำงานในชนบท
จาก...กระจุกตัวของรายได้
สู่...การกระจายรายได้ให้คนขาดโอกาส
จาก...งานดีๆมีในกรุงเทพ
สู่...สร้างแหล่งงานดีๆให้คนต่างจังหวัด
จาก...ชุมชนอ่อนแอ
สู่...ชุมชนเข้มแข็ง
จาก...ชีวิตรุ่มร้อนเป็นทุกข์
สู่...ชีวิตร่มเย็นเป็นสุข
โพสต์เมื่อ :
2557-08-11
โดย :
 7325
ผู้เข้าชม

สมัครโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน

ชื่อของท่าน :
ชื่อบริษัทของท่าน :
อีเมล :
เบอร์โทรศัพท์ :
เครื่องมือที่สนใจ :
รายละเอียด :
 
 

เพื่อนช่วยเพื่อน


Email : contact@oonvalley.com
โทรศัพท์ : 064-001-0014, 062-310-5614
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์