เครื่องมือช่วยเหลือ SMEs

เครื่องมือช่วยเหลือ SMEs

เครื่องมือช่วยเหลือ SMEs

โครงการ "เพื่อนช่วยเพื่อน" มีธุรกิจจิตอาสามาแบ่งปันซอฟท์แวร์มากมาย
โดยธุรกิจ SMEs แต่ละรายสามารเลือกใช้งานได้ตามความต้องการ
เพื่อนำไปปรับใช้ในการสร้างรากฐานที่ดีในการก่อตั้งและพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยนำซอฟท์แวร์ไปใช้ฟรี 2 ปี เมื่อครบกำหนดแล้วให้ SMEs ประเมินว่าเหมาะสมกับธุรกิจหรือหรือไม่
และถ้ายังไม่มีกำลังที่จะจ่าย ณ ตอนนั้น สามารถใช้งานต่อแบบไม่มีค่าใช้จ่ายได้เลย

ทำเว็บไซต์บริษัท

โปรแกรมบัญชี

โปรแกรมเงินเดือน

เว็บขายสินค้า

เว็บรับสมัครงาน

ออกแบบสื่อ

AEC ตลาดใหญ่คู่แข่งเยอะ

ในปี 2558 การเปิดสมาคมเศรษฐกิจอาเซียนถือว่า ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจ SMEs ไทย ถ้ามองในแง่ดีจะพบว่ามีการโอนย้ายแรงงาน สร้างงานสร้างอาชีพ และมี Demand ของการบริโภคสินค้ามากขึ้น แต่ด้วยจำนวนปริมาณของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการ SMEs ก็ต้องมากขึ้นเช่นเดียวกัน

เริ่มต้นกับเพื่อนๆ

เมื่อธุรกิจมีรูปแบบเหมือนกัน ก็จะต้องหาแนวทางพัฒนาขีด
ความสามารถของตนเองให้แข็งแกร่ง แตกต่าง และมีศักยภาพ
มากกว่าธุรกิจคู่แข่ง โครงการ "เพื่อนช่วยเพื่อน" ถือว่าจัดตั้งมา
ด้วยเหตุผลนี้อีกประการหนึ่ง

สังคมแห่งการแบ่งปัน

ถึงแม้ธุรกิจจะมีการแข่งขันแย่งชิงความสำเร็จมากเพียงใด ก็ต้องมีการพึ่งพาอาศัยเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โครงการ "เพื่อนช่วยเพื่อน" เปรียบเสมือนสื่อกลางที่ให้แต่ละธุรกิจนั้น แบ่งปันแนวทาง
ความสำเร็จและคืนกำไรสู่สังคม

สร้างงาน สร้างอาชีพ

สังคมจะเจริญเติบโตได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคน
การร่วมแบ่งปันโอกาสการสร้างงานสร้างอาชีพผ่านโครงการ
"เพื่อนช่วยเพื่อน" นั้นเป็นเหมือนการเน้นย้ำคุณค่าของสังคม
และยกระดับศักยภาพของประเทศไปอีกระดับ
โพสต์เมื่อ :
2557-08-11
โดย :
 5000
ผู้เข้าชม

สมัครโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน

ชื่อของท่าน :
ชื่อบริษัทของท่าน :
อีเมล :
เบอร์โทรศัพท์ :
เครื่องมือที่สนใจ :
รายละเอียด :
 
 

เพื่อนช่วยเพื่อน


Email : contact@oonvalley.com
โทรศัพท์ : 064-001-0014, 062-310-5614
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์