สิ่งที่สังคมและผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

สิ่งที่สังคมและผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

สิ่งที่สังคมและผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

เปลี่ยนจาก
“ธุรกิจที่มุ่งแสวงหากำไรสูงสุด (Profitable Enterprise)”

มาเป็น

“ธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม (Social Enterprise)”

เพราะในโลกที่มุ่งแต่การแข่งขันเพื่อแสวงหากำไร ไม่ได้สร้างความยั่งยืนและการพัฒนาให้สังคมรอบข้าง
“เพื่อนช่วยเพื่อน” พร้อมแบ่งปันและช่วยเหลือให้สังคมเจริญเติบโตด้วยความยั่งยืน

เพื่อนผู้ใช้ซอฟท์แวร์ ได้อะไร ?

“เพื่อนช่วยเพื่อน” แบ่งปันสิ่งที่มีคุณค่าให้กับเพื่อนผู้ใช้ซอฟท์แวร์ในหลายๆ ด้าน ได้แก่

  • ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่เป็นมากกว่า CSR
  • ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาส สร้างคน สร้างงาน ให้คนที่ด้อยโอกาสที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัด เพราะผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ได้ทำการเปิดสำนักงาน ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้คนที่ขาดโอกาสได้เข้าถึงแหล่งงานที่มีคุณภาพ
  • ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมให้สำนึกรักบ้านเกิด ไม่ต้องเดินทางเข้ามาทำงานที่กรุงเทพฯ
  • ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงประเทศ ด้วยการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
  • ได้ใช้ศูนย์ Creative Park ร่วมกัน เพราะรายได้ทั้งหมดที่หามาจากโครงการ "เพื่อนช่วยเพื่อน" จะนำมาสร้าง Creative Park ที่แม่ออน-สันกำแพง
  • ได้ใช้ซอฟท์แวร์บริหารธุรกิจครบถ้วนทุกด้าน ได้แก่

โปรแกรมบัญชี

โปรแกรมเงินเดือน

ทำเว็บไซต์บริษัท

เว็บขายสินค้า

เว็บรับสมัครงาน

เพื่อนผู้สร้างซอฟท์แวร์ ได้อะไร ?

  • ได้สร้างโอกาส สร้างคน สร้างงานให้กับคนต่างจังหวัดได้ประกอบอาชีพที่บ้านเกิด ไม่ต้องทิ้งครอบครัวไปทำงานในเมือง มีโอกาสดำรงชีวิตที่อบอุ่น
  • ได้มีโอกาสสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านซอฟท์แวร์ที่ทันสมัยเพื่อตอบแทน "เพื่อนผู้ใช้"
  • ได้มีรายได้เพื่อนำเงินส่วนนี้ไปสร้างศูนย์ Creative Park ที่แม่ออน-สันกำแพง ที่นั่นจะเป็นศูนย์เรียนรู้ทางด้านไอทีสำหรับเพื่อนๆ SMEs โดยเฉพาะ

ร่วมสนับสนุนโครงการ

เราขอเชิญชวน SMEs ทุกคนเข้าร่วมโครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน”

“เพื่อนผู้สร้างซอฟท์แวร์” ยินดีให้ “เพื่อนผู้ใช้” ได้นำซอฟท์แวร์ไปใช้ก่อน 2 ปี ฟรี
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ไม่มีข้อผูกมัดแต่ประการใด

เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและการลงทุนของ SMEs ในระยะเริ่มต้นในการดำเนินธุรกิจหรือจนสามารถตั้งตัวได้

เมื่อถึงกำหนดเวลาแล้ว หาก "เพื่อนผู้ใช้" มีกำลังเงินพอที่สามารถจ่ายค่าซอฟท์แวร์ได้ ก็คงต้องขอความร่วมมือในการจ่ายค่าซอฟท์แวร์
เพื่อให้ "เพื่อนผู้สร้างซอฟท์แวร์" นำเงินไปเป็นต้นทุนในการพัฒนาซอฟท์แวร์ให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

โพสต์เมื่อ :
2557-08-19
โดย :
 3453
ผู้เข้าชม

สมัครโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน

ชื่อของท่าน :
ชื่อบริษัทของท่าน :
อีเมล :
เบอร์โทรศัพท์ :
เครื่องมือที่สนใจ :
รายละเอียด :
 
 

เพื่อนช่วยเพื่อน


Email : contact@oonvalley.com
โทรศัพท์ : 064-001-0014, 062-310-5614
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์