"เพื่อนช่วยเพื่อน" โครงการเพิ่มศักยภาพการเติบโตของธุรกิจ SMEsไทย

โครงการนี้ก่อตั้งขึ้นมาโดยธุรกิจที่มีกิจอาสาเพื่อต้องการแบ่งปันเทคโนโลยีสู่ SMEs ไทย
เพื่่อสนับสนุนให้ธุรกิจ SMEs ได้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันในเวทีโลก
เราจะแบ่งปัน Software for SMEs ทั้งหมดที่เรามีอยู่เพื่อสร้าง SMEs ไทยจนกว่าจะประสบความสำเร็จ เพราะเราเชื่อว่าเมื่อเพื่อนเราสำเร็จ เราก็สำเร็จเช่นกัน เราต้องการสร้างสังคมที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี ไม่เอารัดเอาเปรียบ เป็นสังคมที่มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป

สิ่งที่เพื่อนอยากแบ่งปันให้ SMEs

ก่อนที่จะมองหาเครื่องมือในการบริหารธุรกิจที่มีราคาแพง ลองศึกษาสิ่งเหล่านี้สักนิด SMEs สามารถนำเครื่องมือเหล่านี้ไปใช้งานได้ฟรี เมื่อเติบโตแล้ว เราหวังว่า SMEs จะสามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้คนไทย เพื่อเป็นแรงผลักดัน ในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าได้

ทำเว็บไซต์บริษัท ฟรี

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี และสร้างร้านค้าออนไลน์ได้ด้วยตนเอง ผ่านการใช้งานบน Cloud Computing

โปรแกรมบัญชี ฟรี

โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจ SMEs เพื่อการทำบัญชี ได้อย่างละเอียดทุกขั้นตอน

โปรแกรมเงินเดือน ฟรี

โปรแกรมเงินเดือนสำหรับธุรกิจ SMEs
ประมวลผลเงินเดือนที่มีความถูกต้อง
จัดเก็บข้อมูลเงินเดือน ส่งให้ธนาคารได้

เว็บประกาศขายสินค้า ฟรี

แหล่งรวบรวมข้อมูลการซื้อ-ขายขนาดใหญ่ เสมือนห้างสรรพสินค้า "บนอินเตอร์เน็ต" ศูนย์กลางการพบปะระหว่างผู้ซื้อ-ผู้ขาย

เว็บประกาศหางาน ฟรี

สื่อกลางระหว่างผู้ประกอบการ
และผู้สมัครงานที่ต้องการเปิดรับบุคลากร
เข้าทำงานผ่านทางระบบอินเทอร์เนต

ออกแบบสื่อ

ออกแบบโลโก้และแบนเนอร์ให้กับลูกค้าที่
ไม่ถนัดเรื่องการออกแบบ เช่น โลโก้บริษัท
ออกแบบเว็บไซต์ และ ตกแต่งเว็บไซต์

เพื่อนได้อะไร ? แล้วเราได้อะไร ?

สังคมที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันผ่านโครงการ "เพื่อนช่วยเพื่อน"
ร่วมกันสร้าง SMEsให้แข็งแกร่ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
เติบโตไปพร้อมกัน สร้างความสัมพันธ์ แชร์ประสบการณ์
จากเพื่อนถึงเพื่อน เราขอให้พันธะสัญญาว่า "เราจะเติบโตไปพร้อมๆ กัน"
เรียนรู้เพิ่มเติม ทำกำไรด้วยการให้

สมัครโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน

ชื่อของท่าน :
ชื่อบริษัทของท่าน :
อีเมล :
เบอร์โทรศัพท์ :
เครื่องมือที่สนใจ :
รายละเอียด :
 
 

เพื่อนช่วยเพื่อน


Email : contact@oonvalley.com
โทรศัพท์ : 064-001-0014, 062-310-5614
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์